Video uputstva

Demonstracija

Video demonstracije otvaranja i zatvaranja sistema Todocristal.

Čvrstina i hermetičnost

Novi čvrsti dupli prozori. Smanjuju vibraciju i povećavaju hermetičnost sistema.

Easy clean (primenjen)

Posmatrajte dve staklene površine tretirane različitim sredstvima i kako Easy clean ostvaruje bolje rezultate.

Hermetičnost

Todocristal sistem je jedan od najhermetičnijih na tržištu.

Staklena zavesa

Upotreba staklene zavese sa pokretnim vratima smeštene na trećem panelu.

Bočno zatvaranje

Video staklene zavese za prozor sa različitim panelima pod uglom i sa bočnim zatvaranjem.

Antivibrirajući spoj

Video u kome je prikazan spoj u H da bi se sprečile vibracije velikih panela.

Demonstracija sistema Allglass

Primer kako funkcioniše sistem Todocristal.

Za slične i ostale ponude posetite sajt Terasko.rs